Projecten in ontwikkeling

Herontwikkeling locatie Traverse Tilburg

DOgebouw1--988931
De locatie van Traverse Tilburg wordt herontwikkeld, waarbij de bestaande paviljoens worden gesloopt en drie nieuwe woongebouwen worden gebouwd. Eén bestaand wooncomplex wordt gehandhaafd en verbouwd. H4D is betrokken als constructie adviseur om de randvoorwaarden te ontwikkelen voor een D&B uitvraag resp. de toetsing van de constructieve uitwerking door de bouwkundig aannemer en de begeleiding tijdens de uitvoering.

Architect: luijten|smeulders|architecten, Tilburg.
Opdrachtgever: Tiwos, Tilburg.