Visie

Wij zien onze bijdrage aan het ontwerpproces van een gebouw als integraal onderdeel van alle ontwerpdisciplines, zoals architectuur, bouwtechniek, installatietechniek, bouwfysica, bouwkosten en uitvoering. Wij zijn dan ook van mening dat een constructief ontwerper, constructeur én constructie tekenaar (algemene) kennis dient te hebben van de overige ontwerpdisciplines en hun raakvlakken met de constructie van een gebouw.

H4D staat voor integraal ontwerpen!

De ontwerpwensen van de opdrachtgever staan centraal bij de uitvoering van de ontwerpopdracht. Daarnaast vinden wij het gevoel en respect voor architectuur erg belangrijk in de ontwikkeling van een constructief ontwerp dat naadloos dient aan te sluiten op een architectonisch ontwerp.

H4D staat voor gevoel en respect voor opdrachtgever en architectuur!

Ontwerpen is mensenwerk. Een positieve en inspirerende werkwijze is dan ook het uitgangspunt om onze visie over te brengen op opdrachtgevers, architecten, adviseurs en aannemers.

H4D staat voor een prettige werksfeer en creativiteit!

Wij beschikken over hoog opgeleide medewerkers met ruime ervaring in het ontwerpen, berekenen en tekenen van bouwconstructies. Perfectie in ontwerp en detaillering is een voortdurende drijfveer om elk project opnieuw optimaal te adviseren.

H4D werkt met zeer breed georiënteerde professionals!

Het ontwerpen en zeker het bouwen van een gebouw is veelal een snel voortgaand proces waarbij vele partijen betrokken zijn. Dit betekent dat accuraat en doeltreffend optreden van de adviseurs gewenst is met voldoende flexibiliteit voor het interpreteren van de input van andere partners in het proces.

H4D staat voor accuraat en doeltreffend adviseren van ontwerp tot en met uitvoering!

Wij denken zeker niet alleen in standaardoplossingen, maar zijn ook bereid en in staat te denken in mogelijkheden waarbij evt. het constructief haalbare wordt onderzocht.

H4D denkt in mogelijkheden waarbij wij bereid zijn het constructief haalbare te onderzoeken, uiteraard volgens alle constructieve normeringen!