Projecten in ontwikkeling

St. Joriscollege & Helder te Eindhoven

In Eindhoven wordt vervangende nieuwbouw gerealiseerd voor een Topsport Talentschool met mavo, havo en vwo onderwijs en havo/vwo onderwijs voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Er wordt voorzien in 11.300 m² b.v.o. aan onderwijsgebouw en een separaat sportgebouw dat met 4 gymzalen voorziet in ruim 2.000 m² b.v.o.

Architect: Atelier Pro, Den Haag.
Opdrachtgever: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg.Bouwmanagement: HEVO, ‘s-Hertogenbosch.